Author Archives: ana

Doctopus – New Visions CloudLab

Doctopus: Add-on Google SpreadSheet

Doctopus makes it easier for teachers to share, organize, and assess student work in Google Drive.

Its tentacles copy and “hand out” Drive files to a roster of students, giving teachers full control over starter template, sharing configuration, folder organization and file naming, as well as full visibility over all work in progress — including the ability to bulk revoke and revert student editing rights.

Tutorial

See full story on Doctopus – New Visions CloudLab

Pedagogisk planering Fy8: Värmelära och Meteorologi

Syfte:

Försöka beskriva och förklara samband i naturen och samhället med fysikens begrepp

Genomföra undersökningar med ett naturvetenskapligt arbetssätt

Använda dessa kunskaper för att granska information och ta ställning i olika frågor om miljö och samhälle

Centralt innehåll:

Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommunicerar i väderprognoser

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur

Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik

Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter