Mekanik

Målet med kursen är att:

 1. Du ska kunna redogöra skillnaden mellan tyngd och massa;
 2. Du vet vilka krafter det  finns; du kan bestämma en kraft (mäta, rita);
 3. Du kan redogöra för krafternas samverkan;
 4. Du ska kunna redogöra för mekaniskt arbete, energi och effekt;
 5. Du kan enheterna för mekaniskt arbete, energi och effekt;
 6. Du kan redogöra för energiprincipen;
 7. Du kan ge exempel på enkla maskiner;
 8. Du kan redogöra för hävstänger och lutande plan;
 9. Du känner till mekanikens gyllene regel;
 10. Du känner till begreppen hästkraft och verkningsgrad;
 11. Du kan räkna enkla om verkningsgrad.

BEDÖMNING

 • Laborationer
 • Studieuppgifter
 • Arbete på lektionerna;
 • Skriftligt prov