Värmelära – Meteo

VÄRMELÄRA:

Undervisnings innehåll:

 • Vad värme är.
 • Hur ämnen påverkas av värme
 • Problem vid temperaturväxlingar
 • Bimetaller
 • Hur en termometer fungerar
 • Celciusskalan
 • Kelvinskalan
 • Farenheighetskalan
 • Den absoluta nollpunkten
 • Vattnets densitet vid olika temperaturer
 • Beräkning av densitet
 • Hur värme sprids, ledning, strömning, strålning
 • Bra och dåliga värmeledare
 • Isolering

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

   värme
   utvidgar
   bimetall
   strömbrytare
   termometer
   celciusskalan
   grader
   fixpunkter
   fryspunkt
   kokpunkt
   absoluta nollpunkten
   kelvinskalan
   strömning
   stråling
   värmeledningsförmåga
   värmeisolering
   luftfickor
   vakuum
   värmestrålning
   infraröd
   solfångare
   termos

 

Video, Exercises and Quizzes:

Quizz v.42
Instuderingfrågor

Video: Vad är värme? JAG REKOMENDERAR NI TITTAR PÅ DEN

Instuderingfrågor

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 • värme
  utvidgar
  bimetall
  strömbrytare
  termometer
  celciusskalan
  grader
  fixpunkter
  fryspunkt
  kokpunkt
  absoluta nollpunkten
  kelvinskalan
  ledning
  strömning
  strålning
  värmeledningsförmåga
  värmeisolering
  luftfickor
  vakuum
  värmestrålning
  infraröd
  solfångare
  termos
 • meteorologer
  ekvatorn
  poler
  jordens lutning
  luftströmmar
  golfströmmen
  SMHI
  barometer
  normalt lufttryck
  högtryck
  lågtryck
  relativa luftfuktigheten
  vindriktning
  väderkartor
  varmfront
  kallfront
  front
  sjöbris
  moln
  värmeenergi
  densitet
  partiklar
  atomer
  molekyler

Undervisningens innehåll

VÄRMELÄRA

 • Vad värme är.
 • Hur ämnen påverkas av värme
 • Problem vid temperaturväxlingar
 • Bimetaller
 • Hur en termometer fungerar
 • Celciusskalan
 • Kelvinskalan
 • Farenheighetskalan
 • Den absoluta nollpunkten
 • Vattnets densitet vid olika temperaturer
 • Beräkning av densitet
 • Hur värme sprids, ledning, strömning, strålning
 • Bra och dåliga värmeledare
 • Isolering

METEOROLOGI:

 • Hur väder uppstår
 • Hur man mäter fuktighet, vind, nederbörd och molnighet
 • Temperatur och lufttryck
 • Tolka en väderkarta –symboler
 • Varmfront, kallfront
 • Hur olika vindar uppkommer
 • Hur moln, snö, regn och hagel bildas