Matematik

Intensiv Matematik kurs under läger

Åk 7 – Åk 9. 21-30 Juni

Kursen är främst inriktad på repetition med syftet att göra dig väl förberedd inför dina fortsatta studier, exempelvis på gymnasiet.

Syftet är att barnen under läger tiden lyckas förbereda sig optimalt inför nästa året. Fokus ligger på att på kort sikt öka den enskilde elevens matematiska kunskaper och på längre sikt stärka den matematiska och analytiska förmågan. Arbetsstrukturen under läger bygger på:

  • Undervisning: 3 lektioner/dygn
  • Repetition av ämnesområden
  • Gemensamma genomgångar och diskussioner
  • Matematiska Klurigheter
  • Matematiska/Logiska tävlingar

Gymnasiet: Åk 1 – Åk 3. 5-14 Juni

Kursen är främst inriktad på repetition från årskurs 7 till årskurs 9 med syftet att göra dig väl förberedd inför dina fortsatta studier, exempelvis på universitet.

Syftet är att barnen under läger tiden lyckas förbereda sig optimalt inför nästa året. Fokus ligger på att på kort sikt öka den enskilde elevens matematiska kunskaper och på längre sikt stärka den matematiska och analytiska förmågan. Arbetsstrukturen under läger bygger på:

  • Undervisning: 3 lektioner/dygn
  • Repetition av ämnesområden
  • Gemensamma genomgångar och diskussioner
  • Matematiska Klurigheter
  • Matematiska/Logiska tävlingar

 

Leave a Reply